top of page

כלי הקטרה ומוצרים נלווים

כלי הקטרה המיועדים להקטרת שרפי הקטורות

הקופאלרה נגזרת מהשם קופאל (שם כללי לשרף ריחני צעיר).
הקופאלרה משמשת אותנו כשאנחנו רוצים להקטיר שרפים כמו; מור, לבונה, דמאר, קופאלים למיניהם, פאלו סאנטו, ועוד.
אנחנו מניחים גחלים מהאש כשיש אש זמינה או גחל של נרגילה
(שמגיע אצלינו עם כל חבילת שרף).
על הגחלים הלוחשות אנחנו מניחים את השרף שאנחנו רוצים להקטיר וכעבור כמה רגעים העשן מתחיל לעלות.
היתרון של הקופאלרה, מעבר לעיצוב המרשים בהחלט, הוא במבנה המיוחד המאפשר לנו להחזיק ברגל, או להניח את הקופאלרה החמה, בלי לקבל כוויה או לחמם יותר מדי את המשטח עליו מניחים את הקופאלרה עקב החום שנוצר מהשימוש בגחלים.
כעת אנחנו יכולים לנוע עם הקופאלרה המעשנת ולטהר מרחבים, אנשים וחפצים עם עשן הקטורת העולה ממנה.
החשובה ביותר היא הכוונה שלנו - עיקר הטיהור מתרחש כשאנחנו עובדים יחד עם הבורא ומבקשים ממנו לטהר בעזרת העשן הטוב שאנחנו מפזרים.

שרפים ועוד

bottom of page